SMS-parkeren nog eenvoudiger - per app!

 

 Voordelen:

  • U hoeft geen SMS meer te schrijven!
  • U hoeft geen borden meer te zoeken - de app stelt de zone voor!



Bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor onze apps